Werknemers

Werknemers én werkgevers in de Grafimedia hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het creëren en continueren van een veilige en gezonde werkomgeving. 

Wat is uw rol?

"Dat regelt mijn baas", "Ik moet zorgen voor mijn eigen veiligheid en de instructies opvolgen".

In de praktijk wordt ten onrechte wel eens gedacht dat alleen de werkgever verantwoordelijk is voor goede arbeidsomstandigheden. Werknemers hebben in het kader van de Arbowet een eigen verantwoordelijkheid om in verband met de arbeid de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen ter vermijding van gevaren. Jezelf onnodig blootstellen aan onveilige werksituaties moet je simpelweg weigeren. Het is de bedoeling dat altijd de hoog gemotiveerde werknemers de zware klussen moeten opknappen, omdat ze geen “Nee” willen verkopen. 

Volgens de Arbowet is de werknemer verplicht in zijn werk, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven werkinstructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken collega’s.

Met name is hij of zij verplicht om:

  • aangebrachte beveiligingen niet te veranderen of buiten noodzaak weg te halen;
  • mee te werken aan voor hem georganiseerde instructies en onderricht;
  • de beveiligingen op machines en persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken;
  • de apparatuur zelf (machines, stoffen en dergelijke) op de juiste wijze te gebruiken;
  • gevaren te melden bij de leiding;
  • bijstand te verlenen aan personen die belast zijn met de uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet.

 U speelt bij het naleven van de regels eveneens een belangrijke rol.