THEMA 7: Oplosmiddelenreductie in de zeefdruk

Veiligheid en gezondheid voorop!

Gezond en veilig werken in de grafimedia. Dat  wil iedereen. Maar dan moet er wel wat gebeuren.  Bij ieder soort werk horen namelijk risico’s. Als je die wilt beperken of weg wilt nemen, moeten zowel werkgevers als werknemers in actie komen. Hoe kun je een gezonde werkomgeving voor medewerkers in zeefdrukkerijen waarborgen?  De Themabrochure ‘Oplosmiddelenreductie in de zeefdruk’ biedt daarvoor een praktische richtlijn.

Vragenlijst geeft inzicht

Aan de hand van een vragenlijst kan in kaart worden gebracht hoe het in het bedrijf ervoor staat ten aanzien van:

  • vervanging van schadelijke producten (denk aan het vlampunt van toegepaste producten of het werken met vluchtige stoffen).
  • technische maatregelen (bijvoorbeeld een afzuigsysteem voor droogrekken en inktmengtafel of aan- en afvoer van (verse) lucht).
  • organisatorische maatregelen ( zijn er bijvoorbeeld schriftelijke instructies voor veilig werken en zijn er niet te veel chemische producten aanwezig in de werkruimten?)
  • persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld: wordt zo nodig gewerkt met vloeistofdichte handschoenen?)

Actie vereist?

Indien alle vragen met ‘ja ‘beantwoord kunnen worden, mag je ervan uitgaan dat de blootstelling van medewerkers aan oplosmiddelen onder de grenswaarden blijft. Zo niet, dan is het tijd voor actie en moeten er maatregelen getroffen worden om alsnog een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. De brochure  verwijst daarbij onder andere naar de RI&E Grafimedia.

Aan de slag met oplosmiddelenreductie in de zeefdruk!

Lees voor verdieping en achtergrondinformatie de volledige versie van deze brochure. Ga aan de slag met de vragenlijst en tips. Het resultaat:  veilig en gezond werken in de zeefdruk!