Thema 6: Introductie Oplosmiddelenreductie in de offset

Veiligheid en gezondheid voorop!

Gezond en veilig werken in de grafimedia. Dat wil iedereen. Maar dan moet er wel wat gebeuren. Bij ieder soort werk horen namelijk risico’s. Als je die wilt beperken of weg wilt nemen, moeten zowel werkgevers als werknemers in actie komen. Wat verstaan we onder oplosmiddelen? Leveren ze gezondheidsrisico’s op? Waar worden ze in de grafimediasector voor gebruikt? En is dat per se nodig? Kan er ook gewerkt worden zonder deze middelen? Of met minder? Zijn er alternatieven? Wat zijn de wettelijke regels? Daarover gaat het in de Themabrochure ‘Oplosmiddelenreductie in de offset’.

Wat zijn oplosmiddelen?

Oplosmiddelen zijn makkelijk verdampende stoffen waarin andere stoffen oplossen. Juist dóór hun hoge verdampingsgraad en vetoplossend vermogen worden oplosmiddelen nog steeds op grote schaal gebruikt in verven, lakken, lijmen en in reinigings- en ontvettende middelen. Tolueen, aceton en isopropylalcohol (IPA) zijn voor onze bedrijfstak bekende voorbeelden. Oplosmiddelen zijn het beste middel om iets snel schoon te krijgen maar tegelijk erg slecht voor de gezondheid! Daarom moet het gebruik van oplosmiddelen zo veel mogelijk worden beperkt.

Informatie en praktische tips

De themabrochure ‘Oplosmiddelenreductie in de offset’ geeft inzicht in wettelijke regels en richtlijnen. Maar ook praktische tips en informatie over de belangrijkste onderwerpen in de grafimediabranche rond dit thema:

  • IPA reductie. Het offsetdrukproces is complex. Daarom is het terugdringen van het gebruik van IPA niet eenvoudig. Reductiemaatregelen zijn van invloed op het gehele proces. Met minder IPA drukken vereist een stapsgewijze aanpassing van het drukproces. De brochure beschrijft daarvoor een concreet 3-stappenplan.  Het uiteindelijke doel: de totale vervanging van IPA.
  • Wasmiddelen. De ontwikkeling naar steeds minder vluchtige – en daardoor minder schadelijke - reinigingsmiddelen zet door. Wasmiddelen zijn onderverdeeld in verschillende K-klassen, afhankelijk van het vlampunt. Schadelijke K-1 en K-2 wasmiddelen worden steeds minder gebruikt. De brochure informeert onder andere over het reinigen van het inktwerk, rubberdoek en tegendrukcilinder en het vochtwerk. Offsetdrukkerijen zijn verplicht om een wasmiddelenboekhouding bij te houden.
  • Ventilatie. Om de gevaren van snel-verdampende oplosmiddelen aan banden te leggen, moeten eerst bronmaatregelen worden genomen. Toch zullen vaak meer maatregelen nodig zijn om de kans op blootstelling aan oplosmiddelen uit te bannen. In veel gevallen zal ook nog geventileerd moeten worden. De concentratie van verdampende stoffen mag namelijk niet boven een bepaalde grens uitkomen. De brochure informeert en beschrijft verschillende vormen van ventilatie.

Aan de slag met terugdringen van oplosmiddelen!

Lees voor verdieping, achtergrondinformatie en een uitgebreide toelichting de volledige versie van deze brochure. Liever een kort overzicht van de belangrijkste informatie rond dit thema? Lees dan de samenvatting.

Ga aan de slag met de informatie en tips.

Het resultaat: werken met zo min mogelijk schadelijke oplosmiddelen. Wel zo veilig en gezond!