Studenten en onderwijs

In Nederland hebben wij voor de Grafimedia bedrijfstak verschillende onderwijs- en opleidingsinstituten zoals:

  • Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) met grafimedia opleidingen;
  • Hoger Beroeps Onderwijs met diverse opleidingen van design tot mediatechnologie;
  • Grafische Lycea, de Middelbare Beroeps Opleiding in Nederland op het gebied van grafische vormgeving, media, design en technologie;
  • Overige opleidingsinstituten in de sector zoals GOC en Stivako.

De jeugd heeft de toekomst!

Voor studenten en onderwijs- en opleidingsinstituten is het project Stofwisseling interessant, omdat studenten  in hun studie en later hun werk wellicht in aanraking komen met gevaarlijke stoffen zoals oplosmiddelen. Voor onderwijs- en opleidingsinstituten biedt dit project informatie die toepasbaar is in de leermiddelen en curricula.

 

Informatiepakket

Informatiefolder 'Veilig werken via gedragsverandering'

Informatiefolder 'Risicomanagement'