Nieuws

Terugblik op de workshops Praktisch aan de slag met de Arbo RI&E

Arbo workshop 2018

Op drie locaties in Nederland vond in oktober en november de workshop ‘Praktisch aan de slag met de Arbo RI&E’ plaats. De Arbo RI&E Grafimedia is de branche risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) op het gebied van Arbo. Dit praktische hulpmiddel is te vinden op de website van de ...

Lees meer ....
 

De RI&E Grafimedia anno 2018: nu meer een oplossingenboek dan ooit tevoren

Artikel nieuwe inventari methodiek 1

Binnenkort krijgt de ARBO RI&E een nieuwe toepassing: het wordt nog meer dan vroeger een oplossingenboek, waarbij je als gebruiker per RI&E-onderwerp direct inzage krijgt in alle mogelijke verbeteracties voor dat thema. Nu is het alleen mogelijk via de vraagbeantwoording bij de ...

Lees meer ....
 

Praktisch aan de slag met de ARBO RI&E

Foto sti website studente bewerkt

Een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is wettelijk verplicht. De RI&E is een onderzoek waarin de veiligheid en gezondheid van werknemers centraal staat.  Wilt u beginnen met het invullen van de branche RI&E Grafimedia? Of wilt u weten hoe actueel uw RI&E is? En welke wettelijke ...

Lees meer ....
 

Arbocatalogusboekjes Grafimedia binnenkort weer beschikbaar

Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn de Arbocatalogus thema’s en informatieboekjes enige tijd niet beschikbaar geweest. Dit, omdat de inhoud in de afgelopen maanden is gecontroleerd en op punten aangepast. De Arbocatalogus is een belangrijk platform voor onze branche. Het geeft de sociale ...

Lees meer ....
 

Nieuwe ARBO RI&E, licentiekosten voor niet-KVGO leden

Vanaf 1 juli 2018 gelden nieuwe ARBO RI&E-licentiekosten voor niet-KVGO-leden. Zoals u weet zijn het kennisplatform Arbo Grafimedia (www.arbografimedia.nl) en de ARBO RI&E Grafimedia (https://rie.arbografimedia.nl/) initiatieven van de sociale partners Grafimedia. Reeds vele jaren werken ...

Lees meer ....
 

Nieuwe brochure “Praktische instrumenten voor arborisico’s in de grafimedia” gepubliceerd!

Ondernemers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden in het werk. Om deze verantwoordelijkheid om te zetten in praktische acties hebben de sociale partners praktische hulpmiddelen ontwikkeld die u kunnen ondersteunen bij  het in kaart brengen van de risico’s ...

Lees meer ....