Nieuws

Arbocatalogusboekjes Grafimedia binnenkort weer beschikbaar

Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn de Arbocatalogus thema’s en informatieboekjes enige tijd niet beschikbaar geweest. Dit, omdat de inhoud in de afgelopen maanden is gecontroleerd en op punten aangepast. De Arbocatalogus is een belangrijk platform voor onze branche. Het geeft de sociale ...

Lees meer ....
 

Nieuwe ARBO RI&E, licentiekosten voor niet-KVGO leden

Vanaf 1 juli 2018 gelden nieuwe ARBO RI&E-licentiekosten voor niet-KVGO-leden. Zoals u weet zijn het kennisplatform Arbo Grafimedia (www.arbografimedia.nl) en de ARBO RI&E Grafimedia (https://rie.arbografimedia.nl/) initiatieven van de sociale partners Grafimedia. Reeds vele jaren werken ...

Lees meer ....
 

Nieuwe brochure “Praktische instrumenten voor arborisico’s in de grafimedia” gepubliceerd!

Ondernemers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden in het werk. Om deze verantwoordelijkheid om te zetten in praktische acties hebben de sociale partners praktische hulpmiddelen ontwikkeld die u kunnen ondersteunen bij  het in kaart brengen van de risico’s ...

Lees meer ....
 

Klaar voor de nieuwe Arbowet?

De overgangsperiode van de nieuwe Arbowet loopt 1 juli 2018 af. Hierin heeft de preventiemedewerker een spilfunctie gekregen binnen de organisatie. Bij minder dan 25 werknemers mag de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. Wel dient hij dan over de vereiste kennis en ...

Lees meer ....
 

Campagne tegen gevaarlijke stoffen afgesloten

Cnfp 170309 044

De sociale partners hebben tijdens een interessante slotbijeenkomst de campagne om het gebruik van gevaarlijke stoffen en vooral oplosmiddelen in de grafimedia branche verder terug te dringen, afgesloten. Tijdens de campagne Stofwisseling is de bewustwording over deze stoffen en de gevaren ervan ...

Lees meer ....
 

Schrijf u nu in: slotbijeenkomst campagne "Stofwisseling" gevaarlijke stoffen Grafimedia

Stofwisseling is een project in opdracht van Sociale Partners in de Grafimadia. U kunt zich hier inschrijven. • Datum: Dinsdag 31 oktober 2017 van 15:30 tot 19:00 uur (inloop vanaf 15.00 uur) • Locatie: Postillion Hotel, Kosterijland 8, 3981 AJ BUNNIK • Dagvoorzitter: Danny Wilms, ...

Lees meer ....