Leveranciers

Leveranciers spelen een belangrijke rol in het terugdringen van gevaarlijke stoffen en het gebruik van betere alternatieven. Leveranciers geven aan steeds weer nieuwe werkstoffen op de markt te brengen, die hun weg vinden in vele toepassingen.  Nieuwe innovatieve technieken zijn of kunnen worden toegepast om de grond- en hulpstoffen te optimaliseren en te verbeteren. 

Leveranciers zijn ook bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat geldt niet alleen voor de commerciële activiteiten (Profit). Zij houden ook rekening met de effecten van hun werk op het milieu (Planet) en hebben oog voor menselijke aspecten binnen en buiten het eigen bedrijf (People).

Informatiepakket 

Informatiefolder 'Veilig werken via gedragsverandering'

Informatiefolder 'Risicomanagement'

Informatiefolder 'Gevaarlijke stoffen'