Goede praktijken: IPA-vrij drukken in de offset

Werkgevers én werknemers in de Grafimedia sector hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkomgeving. Onder het motto Gezondheid = Continuïteit is de afgelopen jaren veel werk verzet om verzuim en WIA-instroom laag te houden. Een van de activiteiten is het ontwikkelen van de zogenaamde "goede prktijken". Een goede praktijk (best practice) is een techniek, werkmethode of activiteit die zich effectiever heeft
bewezen dan enige andere techniek, methode etc.

In deze goede praktijk gaan we dieper in op het thema IPA-vrij drukken in de Offset. Hierbij wordt de informatie over de opgedane kennis en ervaringen van bedrijven met IPA-vrij drukken, de voorlopers in de branche, die een dergelijke proces al hebben doorlopen, overdragen. Op basis van de uitleg over deze goede praktijken kan het bedrijf zelf aan de slag gaan met de invoering van IPA-vrij drukken.

Download hier de goede praktijk: IPA-vrij drukken in de offset.