Het overstappen van gevaarlijke stoffen naar minder gezondheidsschadelijke alternatieven gaat gepaard met veranderingen. Veel mensen hebben moeite om te veranderen, omdat ze vasthouden aan oude werkmethoden. Met behulp van de Goede Praktijk (Best Practice) Gezond en Veilig werken krijg je beter inzicht in het effect van weerstand tijdens een veranderproces. Dit zal met name de leidinggevenden binnen de sector helpen na te denken hoe ze dit proces het beste kunnen aanpakken.

Om bedrijven verder te ondersteunen bij dit proces, is er binnen Arbografimedia een toolbox ontwikkeld die gericht is op Gezond & Veilig Werken in de Grafimedia. De toolbox bestaat uit praktische instrumenten, die werkgevers en werknemers helpen in het vormgeven en uitvoeren van het Arbobeleid. De instrumenten in de toolbox zijn bij uitstek hulpmiddelen om bedrijven in beweging te brengen om nog sneller over te stappen naar minder schadelijke alternatieven.

Instrumenten voor werknemers

Werknemers in de grafimedia sector kunnen met behulp van de Motivatiemeter voor Veilig en Gezond werken en de bedrijfsscan Veilig en Gezond werken met gevaarlijke stoffen zelfstandig het veiligheids- en gezondheidsniveau van het bedrijf waar zij werken beoordelen. Het bespreken van de uitkomsten kan bijdragen aan een dialoog tussen werkgever en werknemer over gevaarlijke stoffen en kan de start zijn om gezamenlijk een praktisch Arbobeleid uit te rollen.

Instrumenten voor werkgevers

Voor werkgevers zijn er diverse instrumenten ontwikkeld die aansluiten op de instrumenten voor de werknemers. Daarnaast geven deze scans inzicht in de drijfveren om over te stappen naar niet/minder gevaarlijke stoffen in het bedrijf. Met de bedrijfsscan Veilig en Gezond leidinggeven wordt gekeken naar het huidige niveau van leiding geven in relatie tot de kennis en het gebruik van gevaarlijke stoffen in het bedrijf. De Motivatiemeter voor Veilig en Gezond werken is ontwikkeld om mensen in beweging te brengen en te houden. Daarvoor is het belangrijk om wat te leren over het begrijpen en beïnvloeden van het gedrag van de collega’s en jezelf.

Tot slot is het invullen van een eerste kernachtige RI&E (risico inventarisatie en evaluatie), waaraan een Arbo-prestatiescore (cijfer) gekoppeld zit, een belangrijk meetinstrument waarmee de gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf in kaart worden gebracht.

De Goede Praktijk kun je downloaden onder het tabblad ARBO-INSTRUMENTEN, onder Goede praktijken. De instrumenten uit de Gezond & Veilig Werken toolbox vind je onder het tabblad ARBO-INSTRUMENTEN, onder Zelfscans.

 
   « nieuwsoverzicht