Voor medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken – en dat zijn de meesten in onze branche - is het belangrijk om veilig te werken met gevaarlijke stoffen. Deze stoffen zijn eenvoudig te herkennen aan de ruitvormige etiketten met rode rand. Als voorbeeld, die van brandbare stoffen:

De Arbowet verplicht werkgevers om hun medewerkers goed voor te lichten over het werk dat zij uitvoeren en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico's.

Naast de voorlichting over de veiligheids- en gezondheidsrisico's in het bedrijf, dient de werkgever de werknemer ook te wijzen op de maatregelen die risico's helpen voorkomen en beperken. Medewerkers zijn van hun kant verplicht om zelf ook actief bezig te zijn met veilig werken en het voorkomen van risico's. Het gaat tenslotte om hun eigen gezondheid.

De Goede Praktijk (Best Practice) Gevaarlijke stoffen geeft praktische tips over de onderwerpen inkoop, opslag, gebruik en afvoer van gevaarlijke stoffen. In tegenstelling tot de volledige Arbocatalogus ‘Werken met gevaarlijke stoffen’ is deze brochure laagdrempelig en geschikt voor alle medewerkers die hiermee te maken hebben. Deze kun je hier downloaden en staat onder het tabblad ‘ARBO-INSTRUMENTEN onder Goede praktijken. Verspreid dit boekje onder de medewerkers en laat hen met vragen hierover met de Preventiemedewerker van het bedrijf contact opnemen.

 
   « nieuwsoverzicht