Thema 4: Geluid op de werkplek

> Arbocatalogus Geluid | Oplossingen : algemene maatregelen

Voorlichting en instructie

Oplossing status: Wettelijke eis
Type oplossing: Algemene maatregel
Plaats arbeidshygiënische strategie: n.v.t.
Doelvoorschrift: Arbobesluit art. 6.11

Werknemers moeten voorlichting en instructie krijgen over schadelijk geluid. Deze voorlichting gaat over:

  • de risico’s van schadelijk geluid
  • de maatregelen
  • de veilige werkwijzen
  • actie- en grenswaarden
  • meetresultaten
  • signaleren en melden van gehoorschade
  • audiometrie - periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

Deze instructie moet je geven bij aanvang van de werkzaamheden die schadelijk geluid kunnen veroorzaken. Daarna moet je de instructie periodiek – bij voorkeur eens per jaar – herhalen. Hierbij moet je aan kunnen tonen dat de medewerkers de instructie hebben ontvangen.

 

 < terug naar geluid oplossingen