Thema 4: Geluid op de werkplek

> Arbocatalogus Geluid | Oplossingen : algemene maatregelen

Toezicht

Oplossing status: Wettelijke eis
Type oplossing: Algemene maatregel
Plaats arbeidshygiënische strategie: n.v.t.
Doelvoorschrift: Arbowet, art. 8

Als werkgever ben je verplicht om toezicht op veilig werken te organiseren en dit als taak aan de leidinggevenden op te dragen. Leidinggevenden moeten toezicht houden op de werknemers die zij aansturen. Dit betekent dat de leidinggevenden moet toezien op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het voorkomen of beperken van de risico's alsmede op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hoe kun je dit vormgeven?

  • De wet zegt niet dat er altijd overal voortdurend een toezichthouder aanwezig moet zijn. Bepaal binnen je bedrijf op welke wijze je toezicht gaat geven en leg dit vast, bijvoorbeeld in een arbobeleid. Maak deze afspraken bekend aan de medewerkers.
  • Pas sanctiebeleid toe. Leg de vorm waarin dit gebeurt schriftelijk vast, bijvoorbeeld in een arbobeleid.
  • Zorg ervoor dat leidinggevende medewerkers weten hoe ze medewerkers moeten aanspreken op onjuist, onveilig en ongezond gedrag.
  • Voer periodiek werkplekinspecties uit en bespreek resultaten hiervan na met de betrokken medewerkers.

Factsheet: https://www.5xbeter.nl/site/documents/2909/toezicht-door-de-werkgever.pdf

 

 < terug naar geluid oplossingen