Thema 4: Geluid op de werkplek

> Arbocatalogus Geluid | Oplossingen : algemene maatregelen

Bijzondere groepen: zwangeren en jeugdigen

Oplossing status: Wettelijke eis
Type oplossing: Algemene maatregel
Plaats arbeidshygiënische strategie: n.v.t.
Doelvoorschrift: Arbobesluit art. 6.27, 6.29c

Zwangeren

Rondom zwangerschap gelden een aantal bijzondere regels. Als vrouwen de werkgever informeren over hun zwangerschap moet de werkgever hier rekening mee houden. Concreet betekent het dat vrouwen niet meer mogen werken op plekken waar de het equivalente geluidsniveau hoger is dan 80 dB(A).

Jeugdigen

Jeugdige werknemers mogen geen arbeid verrichten op een arbeidsplaats met geluid waar de dagdosis 85 dB(A) of hoger is of de piekgeluidsdruk 137 dB(C) of hoger is, ook niet als zij gehoorbescherming dragen.

 

 < terug naar geluid oplossingen