Aanmelden

Gezond werken in de Grafimedia: het kán

Werkgevers én werknemers in de Grafimedia hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkomgeving. Onder het motto Gezondheid = Continuïteit is de afgelopen jaren veel werk verzet om verzuim en WIA-instroom laag te houden. Deze website en de ontwikkelde hulpmiddelen zijn tot stand gekomen in overleg met klankbordgroepen van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak.


De Arbocatalogus en RI&E Grafimedia

De sociale partners hebben een Arbocatalogus en de Web-RI&E opgesteld. Zowel de Arbocatalogus Grafimedia als de daar aan gelieerde Web-RI&E bevatten oplossingen voor nagenoeg alle  arborisico’s in de bedrijfstak. Zowel werkgevers als werknemers binnen de sector behoren zich aan deze veiligheidsregels te conformeren. De catalogus en de RI&E zijn dus niet vrijblijvend. Als u hier meer over wilt weten lees dan verder bij het onderwerp Arbocatalogus. Klik hier voor toegang tot de Web-RI&E. Deze web-RI&E bevat ook modules om te voldoen aan verplichtingen op grond van de milieuregelgeving op het gebied van de oplosmiddelenboekhouding en het nemen van bodembeschermende maatregelen.

Doe uw voordeel met de Arbocatalogus en alle hulpmiddelen om gezond en veilig te werken!


Het laatste nieuws

oktober 03, 2016 Vaarwel OHSAS 18001, welkom ISO 45001. - Medio 2017 wordt de nieuwe ISO 45001:2017, het arbomanagementsysteem, verwacht. Deze nieuwe norm heeft als voordeel dat bedrijven op heel eenvoudige wijze hun kwaliteitssyteem en/of milieumanagementsysteem kunnen aanvullen met aspecten rond Veiligheid, Gezondheid en Welzijn. [door: Danny Wilms]

Lees verderjuli 13, 2015 De ARBO Web RI&E verder verbeterd. - Doordat er steeds meer bedrijven gebruik maken van de RI&E, krijgt de Helpdesk Arbografimedia ook steeds meer feedback over de werking van het programma. De helpdesk houdt op verzoek van de sociale partners een lijst bij met de opmerkingen en wensen van de gebruikers. In de afgelopen maanden zijn enkele belangrijke verbeteringen doorgevoerd. [door: Danny Wilms]

Lees verder