Aanmelden

Gezond werken in de Grafimedia: het kán

Werkgevers én werknemers in de Grafimedia hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkomgeving. Onder het motto Gezondheid = Continuïteit is de afgelopen jaren veel werk verzet om verzuim en WIA-instroom laag te houden. Deze website en de ontwikkelde hulpmiddelen zijn tot stand gekomen in overleg met klankbordgroepen van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak.


De Arbocatalogus en RI&E Grafimedia

De sociale partners hebben een Arbocatalogus en de Web-RI&E opgesteld. Zowel de Arbocatalogus Grafimedia als de daar aan gelieerde Web-RI&E bevatten oplossingen voor nagenoeg alle  arborisico’s in de bedrijfstak. Zowel werkgevers als werknemers binnen de sector behoren zich aan deze veiligheidsregels te conformeren. De catalogus en de RI&E zijn dus niet vrijblijvend. Als u hier meer over wilt weten lees dan verder bij het onderwerp Arbocatalogus. Klik hier voor toegang tot de Web-RI&E. Deze web-RI&E bevat ook modules om te voldoen aan verplichtingen op grond van de milieuregelgeving op het gebied van de oplosmiddelenboekhouding en het nemen van bodembeschermende maatregelen.

Doe uw voordeel met de Arbocatalogus en alle hulpmiddelen om gezond en veilig te werken!


Het laatste nieuws

juli 13, 2015 De ARBO Web RI&E verder verbeterd. - Doordat er steeds meer bedrijven gebruik maken van de RI&E, krijgt de Helpdesk Arbografimedia ook steeds meer feedback over de werking van het programma. De helpdesk houdt op verzoek van de sociale partners een lijst bij met de opmerkingen en wensen van de gebruikers. In de afgelopen maanden zijn enkele belangrijke verbeteringen doorgevoerd. [door: Danny Wilms]

Lees verderapril 09, 2015 Schrijf u nu in: voorlichtingsbijeenkomst Arbocatalogus Grafimedia ‘van werkdruk naar werkplezier’. - De sociale partners, vertegenwoordigd in KVGO, ZSO, FNV KIEM en CNV Media organiseren op 11 juni eenmalig een gratis voorlichtingsbijeenkomst over de geactualiseerde Arbocatalogus ‘Van Werkdruk naar Werkplezier’. [door: Danny Wilms]

Lees verder