Aanmelden

Gezond werken in de Grafimedia: het kán

Werkgevers én werknemers in de Grafimedia hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkomgeving. Onder het motto Gezondheid = Continuïteit is de afgelopen jaren veel werk verzet om verzuim en WIA-instroom laag te houden. Deze website en de ontwikkelde hulpmiddelen zijn tot stand gekomen in overleg met klankbordgroepen van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak.


De Arbocatalogus en RI&E Grafimedia

De sociale partners hebben een Arbocatalogus en de Web-RI&E opgesteld. Zowel de Arbocatalogus Grafimedia als de daar aan gelieerde Web-RI&E bevatten oplossingen voor nagenoeg alle  arborisico’s in de bedrijfstak. Zowel werkgevers als werknemers binnen de sector behoren zich aan deze veiligheidsregels te conformeren. De catalogus en de RI&E zijn dus niet vrijblijvend. Als u hier meer over wilt weten lees dan verder bij het onderwerp Arbocatalogus. Klik hier voor toegang tot de Web-RI&E. Deze web-RI&E bevat ook modules om te voldoen aan verplichtingen op grond van de milieuregelgeving op het gebied van de oplosmiddelenboekhouding en het nemen van bodembeschermende maatregelen.

Doe uw voordeel met de Arbocatalogus en alle hulpmiddelen om gezond en veilig te werken!


Het laatste nieuws

december 01, 2016 Afschermen RI&E Grafimedia - Met de branche risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Grafimedia kan elke werkgever de arborisico’s voor zijn of haar bedrijf inventariseren. Tot op heden was de branche RI&E voor iedereen toegankelijk. Miv 1 januari 2017 is de branche RI&E alleen nog gratis beschikbaar voor KVGO leden. [door: Danny Wilms]

Lees verdernovember 29, 2016 Gratis webinar Gezond werken met (gevaarlijke) stoffen - Donderdag 8 december is er een gratis webinar over het gezond werken met gevaarlijke stoffen. Alhoewel dit een webinar is opgezet vanuit de bakkersbranche, brengen wij dit webinar onder de aandacht omdat de sociale partners in de Grafimedia in 2017 ook een voorlichtingscampagne gaan voeren over gevaarlijke stoffen. [door: Danny Wilms]

Lees verder